patologic ignorantşi după toate ploile acide
după toate ploile
de acid
mă respingi culant
placid
ca pe un transplant cu un organ
incompatibil, convulsiv
credeai că nu ştiu de ce
te sevrezi, te ȋncrezi
ȋn reanimări emoţionale
la ora mai fixe ca o
amintire ȋngropată ȋn gips, un chip
gravat ȋn forma unei tumori pe
cortexul tău, ori ca un
crez nihilist ȋntr-un
context al ascensului
hedonist

 Postări populare